Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Rachunki bieżące i pomocnicze dla osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

Rachunki bieżące to najczęściej wykorzystywany instrument bankowy przez osoby lub podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą.

 

Operacja/Typ konta STANDARD STANDARD PLUS EXTRA

Oprocentowanie rachunku w stosunku rocznym

0,01 % 0,01 % 0,01 %

Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna)

16,00 zł* 13/19,00 zł** 32,00 zł*

Wpłata na rachunek

bez opłaty bez opłaty bez opłaty

Wypłata z rachunku (dyspozycja ustna)

bez opłaty bez opłaty bez opłaty

Dyspozycja przelewu

bez opłaty bez opłaty bez opłaty

Wydanie jednego czeku

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

Realizacja stałego zlecenia:

     

 - w formie papierowej

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

 - w formie elektronicznej (internet)

-------- bez opłaty --------

Realizacja polecenia zapłaty

0,90 zł 0,90 zł 0,90 zł

Przyjecie, odwołanie lub modyfikacja (zmiana) stałego zlecenia lub polecnia zapłaty

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

Wydanie nowej karty VISA Business Debetowa

bez opłaty bez opłaty bez opłaty

Opłata z tytułu korzystania z wrzutni nocnej

     

 - wydanie 1 klucza do wrzutni

20 zł 20 zł 20 zł

 - wydanie 1 portfela do wrzutni

40 zł 40 zł 40 zł

* plus prowizja od obrotu strony Wn wg umowy

**plus prowizja od obrotu strony Wn wg umowy, opłata 19zł obowiązuje w razie otrzymywania przez Klienta wyciągu z rachunku bankowego w formie papierowej

Regulamin rachunków bankowych

 

Lokaty dla osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Oprocentowanie środków jest zmienne i podane jest w stosunku rocznym.

Obowiązuje od 1 czerwca 2015r.

Gwarantem wkładów złożonych w Banku jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 

Rodzaj Termin spłaty Oprocentowanie zmienne

Lokaty terminowe z minimalną kwotą wpłaty 1 000 zł

3 miesięczne

0,70 %

Lokaty terminowe z minimalną kwotą wpłaty 1 000 zł 

6 miesięczne

1,20 %

Lokaty terminowe z minimalną kwotą wpłaty 1 000 zł

12 miesięczne

2,10 %


Od dnia 20 grudnia 2012 roku przedziały oprocentowania dla lokat  poniżej kwoty 100.000 zł  oraz dla lokat od kwoty 100.000 zł zostały ujednolicone i podawane będą jako przedział oprocentowania obowiązujący dla lokat od kwoty 1 000 zł.

Kredyty dla firm

Obowiązuje od 1 stycznia 2017r.

Oprocentowanie kredytów jest oprocentowaniem zmiennym i podane jest w stosunku rocznym. Wprowadzone zmiany w oprocentowaniu nie dotyczą umów już zawartych z klientami Banku.

 

Rodzaj Termin spłaty Oprocentowanie zmienne

Kredyty obrotowe

do 60 miesięcy

od 4,30% do 6,90%

Kredyty inwestycyjne

do 240 miesięcy

od 4,30 % do 6,90%

Kredyt w rachunku bieżącym

do 36 miesięcy

od 4,70% do 6,10%


Od udzielenia kredytu BS pobiera prowizje w wysokości określonej w tabeli opłat i  prowizji od kredytów dla firm i rolników >>>

ODSETKI KARNE (podwyższone) > > >

 

Karty Visa Business Debetowa

Karta VISA Business Debetowa

Karta VISA Bussines Debetowa jest nowoczesnym produktem wysokiej jakości oferowanym firmom oraz rolnikom posiadajacym rachunek bieżący w BS Gorzyce. Karta VISA Bussines Debetowa jest szczególnie atrakcyjnym produktem ze względu na niską cenę i koszty jej użytkowania.
Karta jest międzynarodową kartą płatniczą, którą można się posługiwać w Polsce oraz zagranicą.


Regulamin karty Visa Business Debetowa  obowiązuje dla kart wydanych od dnia 1 lutego 2015r. do dnia 5 czerwca 2016r.

Regulamin karty Visa Business Debetowa obowiązuje dla kart wydanych od dnia 6 czerwca 2016r. do dnia 31 października 2017r.

Regulamin karty Visa Business Debetowa obowiązuje dla kart wydanych od dnia 1 listopada 2017r.

 

 

Komunikat nr 2 z dnia 25.11.2014r.

 
 

 


 

Opłaty