Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Zebranie Przedstawicieli

 

 

Zebranie Przedstawicieli z dnia 22 maja 2018r. > > >

 

Zebranie Przedstawicieli z dnia 27 grudnia 2018r./22 stycznia 2019r. > > >

 

 

 

 

 

                                                          BS-GORZYCE

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

Niniejszym informujemy członków spółdzielni, iż zgodnie ze Statutem, w Banku działa 6 (sześć) Grup Członkowskich.

 

W załączeniu aktualna uchwała Rady Nadzorczej w tej sprawie > > > > >

Zebranie Przedstawicieli z dnia 27.12.2018r./22.01.2019r.


Dnia 27 grudnia 2018r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli, które zostało dokończone po przerwie w dniu 22 stycznia 2019r.

Na w/w zebraniu podjęto następujące uchwały:

 

Uchwała Nr: Dotycząca :
1 (z dnia 27.12.2018r.) Uchwalenia regulaminu obrad.
2 (z dnia 27.12.2018r.) Przyjęcia porządku obrad.
 3 (z dnia 27.12.2018r.) Zatwierdzenia protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
 4 (z dnia 27.12.2018r.) Zarządzenia przerwy w obradach.
5 (z dnia 22.01.2019r.) Wyboru statusu organizacyjno-prawnego Banku.

 Pełna treść w/w uchwał dostępna jest na tablicy ogłoszeń w Centrali Banku w Gorzycach przy ul. Kościelnej 21a