Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Rachunki dla klientów indywidualnych

1. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy


Rachunki ROR to najczęściej wykorzystywany instrument bankowy przez osoby indywidualne, służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. Rachunek ROR może być otwarty dla jednej osoby lub dla współmałżonków, można także ustanowić pełnomocnika, który będzie uprawniony do dysponowania rachunkiem.

 

W BS Gorzyce prowadzone są trzy typy rachunków ROR, które dostosowane są do indywidualnych potrzeb klienta:

  • ROR STANDARD
  • ROR EKSTRA
  • ROR SUPER

PROMOCJA

Regulamin promocji  "Rabat dla młodych"  > > > > 

Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2017r. aż do odwołania.

 

Zestawienie podstawowych opłat dla rachunków ROR od dnia 1 marca 2016r. :

Operacja/Typ konta STANDARD    EXTRA    SUPER

Oprocentowanie rachunku w stosunku rocznym

0,01%

0,01%

0,01%

Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna)

2,95 zł

3,20 zł

6,00 zł

Wydanie jednego czeku

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

Wypłata z rachunku (dyspozycja ustna)

bez opłaty

bez opłaty

bez opłaty

Wpłata na rachunek

bez opłaty

bez opłaty

bez opłaty

Dyspozycja przelewu w formie papierowej

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

Dyspozycja przelewu w formie elektronicznej

------------

------------

bez opłaty

Realizacja stałego zlecenia

2,00 zł

2,00 zł

bez opłaty / 2,00 zł*

Realizacja polecenia zapłaty

0,90 zł

0,90 zł

bez opłaty

Przyjęcie, odwołanie lub modyfikacja (zmiana) stałego zlecenia lub polecenia zapłaty

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

System EBO (Internet)

 

 

 

a) udostępnienie,

------------

 ------------

 bez opłaty

b) aplikacja i użytkowanie,

------------

------------ 

 bez opłaty

c) pomoc techniczna - telefoniczna, internetowa,

------------

------------ 

 bez opłaty

d) doładowanie GSM

------------

------------

 bez opłaty

e) SMS;  
              - kody jednorazowe,
              - pozostałe,


------------
------------


------------
------------


 bez opłaty
 30 gr za każdy SMS

 f) inne usługi

------------

------------

 opłata wg umowy

Usługa SMS ECOD:

 

 

 

a) udostępnienie,

bez opłaty

bez opłaty

bez opłaty

b) pomoc techniczna,

bez opłaty

bez opłaty

bez opłaty

c) opłata za SMS,

30 gr za każdy SMS 30 gr za każdy SMS 30 gr za każdy SMS

d) zmiana konfiguracji usługi.

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

Wydanie karty VISA CLASSIC DEBETOWA/MasterCard Debetowa PayPass

-----------

bez opłaty

bez opłaty

Użytkowanie karty (opłata miesięczna)

 

 

 

a) VISA CLASSIC DEBETOWA

------------

2,00 zł

2,00 zł

b) MasterCard debetowa PayPass ------------ 3,50 zł 3,50 zł

 * dotyczy zleceń skłdanych w formie papierowej.

Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych


 2. Rachunek oszczędnościowy A`VISTA


To najprostsza forma oszczędzania bez opłat i prowizji

  • oprocentowanie (zmienne) wynosi 1,2% w stosunku rocznym,
  • miesięczna kapitalizacja odsetek,
  • pełna swoboda w dysponowaniu pieniędzmi - wpłacasz i wypłacasz* w dowolnym momencie.

 * wypłaty w kwocie powyżej 20 000 należy zgłaszać z jednodniowym wyprzedzeniem

 Regulamin rachunków bankowych

 

 3. OSZCZĘDNOŚCIOWY RACHUNEK INTERNETOWY "ORI ON"


Z dniem 5 lipca 2013 r. do oferty Banku wprowadzony został nowy produkt oszczędnościowy a’vista w złotych tj. oszczędnościowy rachunek internetowy „ORI ON” dla osób fizycznych.

Zasady prowadzenia  rachunków „ORI ON”:

1) warunkiem otwarcia rachunku ORION jest posiadanie rachunku ROR (typ „Super”) wraz z usługą EBO w BS Gorzyce,
2) rachunek „ORI ON” jest ściśle powiązany z rachunkiem ROR, dlatego też właściciel/e rachunku ROR są jednocześnie właścicielem/ami  rachunku „ORI ON”,
3) opłaty Bank pobiera zgodnie z „Tabelą opłat dla posiadaczy rachunku oszczędnościowego „ORI ON” w BS Gorzyce”,
4) oprocentowanie zmienne równe 0,88 stopy referencyjnej NBP tj. aktualnie 1,32% w stosunku rocznym.
5) miesięczna kapitalizacja odsetek - w ostatnim dniu każdego miesiąca.

Więcej informacji w placówkach Banku.