Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Reprezentatywny przykład kredytu mieszkaniowego "REMONT"

Przykład kredytu mieszkaniowego "REMONT" bez zabezpieczenia hipotecznego.

 

  1. Całkowita kwota kredytu: 120.000,00
  2. Czas obowiązywania umowy: 180 miesięcy
  3. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi: 4,30% w stosunku rocznym
  4. Jednorazowa prowizja za udzielenie kredytu: 1% od całkowitej kwoty kredytu
  5. RRSO-rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu: 4,56%
  6. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 160.147,15 zł
  7. Całkowity koszt kredytu wynosi: 40.147,15 zł na który składa się:
  • suma odsetek do zapłaty: 38.947,15 zł
  • jednorazowa prowizja za udzielenie kredytu płatna w dniu uruchomienia kredytu: 1200zł

Kredyt wraz z należnymi odsetkami spłacany jest w 180 ratach miesięcznych malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe z tym, że pierwsza rata kredytu jest ratą wyrównawczą).
Najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa wynosi 1.104,32 zł  


Bez konieczności zawarcia umowy dodatkowej.